Posted by: magelokaya | 2009 July 25

නොනිමි සැරිසර

නිදා සිටි වන සතකු සතුරු සේයාවක් දැක අවදි වු කලෙක මෙන් ඔහු සිත කැලඹී නොසන්සුන්ව ගියේය. මෙතෙක් වෙලා ලොව වසා සිටි අදුරු කඩතිර ඉවත් වී වට පිටාව  හෙලි පෙහෙලි වන්නට විය. මද පමාවකින් අතරින් පතර ‍රැදිගිය අදුරු කඩතිරද නික්ම ගොස් ස්වභාව ධර්මයාගේ වර්ණය ලොව පුර දිස්වන්නට විය.
කුරුලු කූඩුවක කිරිල්ලක තම සහවාසියාට හඩ ගසන්නා වැනි හඩක් අතරින් පතර ඇසෙන්නට වන. ඔහු ඒ හඩ ඇසෙනා දෙසට සිය අවදානය යොමු කරවා ගෙන  මොහොතක් එහිම රස විදිමින් සිටියේ, අවසන දිගු හුස්මක් හෙලමින් යලිත් සැරි  සරන්නාට විය. කුරුලු නද ඇසුනු ප්‍රදේශය සිසරා ගිය ඔහු ඒ සැම තැනකම සැගවී ගත් රස උරා ගන්නට  වුයේ අවසන ඔහු තව රස සොයා වෙනත් ප්‍රදේශ ගවේශණයට ඉට ගෙන මදක්  ඇතින් දිස් වු කදු යාය වෙත යන්නට විය. යන මග පුරාවට සිරි විදිමින් ගමන ගිය ඔහු එම කදු යායද පීරා බලන්නට විය. කදු යාය පිරිමින් ඔහු සැහෙන වේලවක් ගත කලේ, අවසන වෙකෙසකර සුසුමක් හෙලමින් එයින් නික්ම යන්නට විය.
නමුදු ඉදිරියේදි හමුවිය හැකි සුන්දර අත්දැකිම් පිලිබද සොදුරු සිහින ඔහු යලිත් ගමනට පොලඹවා ලන්නට විය. සුන්දර මල් පොහොට්‍ටුවකින් යුතු පදුරක් ඈතින් ඩු‍ටු ඔහු සිත ඒ නරඹන්නට නොඉවසිලිමත් විය. හෙතෙම වහ වහ ඒ මල් පඳුර වෙත පිය නගන්නට විය. ඒ වෙත ලං වූ කල ඔහු සිත ඇදී යන්නට වූ සිතිවිලි ඔහු කුල්මත් කලේ, විදිලියක් සේ සිරුර සිසරා ගිය හැගීමක්, ඊලඟ මොහොතේ පිපෙන්නට වෙර දරන මල තමා සතු කර ගැනීමේ ආශාවන් ඔහු තුල ඇති කරවන්නට සමත් විය. ඒ ආශාව පාලනයෙහි අසමත් වූ ඔහු මල් පොහොට්‍ටුව සිප ගන්නා අටියෙන් ඒ වෙත නැඹුරු වන්නට විය. ඉන් පැන නැංගා වූ මන මෝහනීය සුවඳ ඔහු සිත වේගවත් කරවන්නට සමත් විය.සිය නැහැය මෑත් කරගත් හෙතෙම සිය ඇඟිලි තුඩු වලින් මල් පොහොට්‍ටුව පිරිමදින්නට විය. පිපෙන්නට ඔන්න මෙන්න වු මල ඒ ස්පර්ශය විසින් ඉක්මන් කරනු ලැබූ කලෙක මෙන් වහ වහ පිපි එන්නට විය. ඒ මොහොතේ පඳුරද තම මල පිපෙන සතුටට මෙන් සියලු අතු ඉතිද සලා ගැහෙන්නට මෙන් විය.
මල විකසිත වී ගියේ, මිනිසාද වැඩී ගිය අශාවෙන් මල් පෙති පිරිමදින්නට විය. මල් පඳුරද මලට වන වේදනාවක් සේ සලකා ඇඹරෙන්නට මෙන් විය. මිනිසා පිපි ගත් මල එසැනෙහි තලා දමන්නට විය.
මහොතකින් මල තැලි පොඩි වී, පෙති කැඩී ගියේ එහි සුන්දරත්වයද අතුරුදන්ව ගියේය. මෙතෙක් වෙලා සිරි නරඹමින් සිටි හෙතෙම තව දුරටත් ඈතට යන්නට විය. කඳු යායට ඔබ්බෙන් කිරිල්ලියකගෙ කෙදිරිල්ලක් දිගින් දිගටම ඇසෙන්නට විය.

නිදා සිටි වන සතකු සතුරු සේයාවක් දැක අවදි වු කලෙක මෙන් ඔහු සිත කැලඹී නොසන්සුන්ව ගියේය. මෙතෙක් වෙලා ලොව වසා සිටි අදුරු කඩතිර ඉවත් වී වට පිටාව  හෙලි පෙහෙලි වන්නට විය. මද පමාවකින් අතරින් පතර ‍රැදිගිය අදුරු කඩතිරද නික්ම ගොස් ස්වභාව ධර්මයාගේ වර්ණය ලොව පුර දිස්වන්නට විය.

කුරුලු කූඩුවක කිරිල්ලක තම සහවාසියාට හඩ ගසන්නා වැනි හඩක් අතරින් පතර ඇසෙන්නට වන. ඔහු ඒ හඩ ඇසෙනා දෙසට සිය අවදානය යොමු කරවා ගෙන  මොහොතක් එහිම රස විදිමින් සිටියේ, අවසන දිගු හුස්මක් හෙලමින් යලිත් සැරි  සරන්නාට විය. කුරුලු නද ඇසුනු ප්‍රදේශය සිසරා ගිය ඔහු ඒ සැම තැනකම සැගවී ගත් රස උරා ගන්නට  වුයේ අවසන ඔහු තව රස සොයා වෙනත් ප්‍රදේශ ගවේශණයට ඉට ගෙන මදක්  ඇතින් දිස් වු කදු යාය වෙත යන්නට විය. යන මග පුරාවට සිරි විදිමින් ගමන ගිය ඔහු එම කදු යායද පීරා බලන්නට විය. කදු යාය පිරිමින් ඔහු සැහෙන වේලවක් ගත කලේ, අවසන වෙකෙසකර සුසුමක් හෙලමින් එයින් නික්ම යන්නට විය.

නමුදු ඉදිරියේදි හමුවිය හැකි සුන්දර අත්දැකිම් පිලිබද සොදුරු සිහින ඔහු යලිත් ගමනට පොලඹවා ලන්නට විය. සුන්දර මල් පොහොට්‍ටුවකින් යුතු පදුරක් ඈතින් ඩු‍ටු ඔහු සිත ඒ නරඹන්නට නොඉවසිලිමත් විය. හෙතෙම වහ වහ ඒ මල් පඳුර වෙත පිය නගන්නට විය. ඒ වෙත ලං වූ කල ඔහු සිත ඇදී යන්නට වූ සිතිවිලි ඔහු කුල්මත් කලේ, විදිලියක් සේ සිරුර සිසරා ගිය හැගීමක්, ඊලඟ මොහොතේ පිපෙන්නට වෙර දරන මල තමා සතු කර ගැනීමේ ආශාවන් ඔහු තුල ඇති කරවන්නට සමත් විය. ඒ ආශාව පාලනයෙහි අසමත් වූ ඔහු මල් පොහොට්‍ටුව සිප ගන්නා අටියෙන් ඒ වෙත නැඹුරු වන්නට විය. ඉන් පැන නැංගා වූ මන මෝහනීය සුවඳ ඔහු සිත වේගවත් කරවන්නට සමත් විය.සිය නැහැය මෑත් කරගත් හෙතෙම සිය ඇඟිලි තුඩු වලින් මල් පොහොට්‍ටුව පිරිමදින්නට විය. පිපෙන්නට ඔන්න මෙන්න වු මල ඒ ස්පර්ශය විසින් ඉක්මන් කරනු ලැබූ කලෙක මෙන් වහ වහ පිපි එන්නට විය. ඒ මොහොතේ පඳුරද තම මල පිපෙන සතුටට මෙන් සියලු අතු ඉතිද සලා ගැහෙන්නට මෙන් විය.

මල විකසිත වී ගියේ, මිනිසාද වැඩී ගිය අශාවෙන් මල් පෙති පිරිමදින්නට විය. මල් පඳුරද මලට වන වේදනාවක් සේ සලකා ඇඹරෙන්නට මෙන් විය. මිනිසා පිපි ගත් මල එසැනෙහි තලා දමන්නට විය.

මහොතකින් මල තැලි පොඩි වී, පෙති කැඩී ගියේ එහි සුන්දරත්වයද අතුරුදන්ව ගියේය. මෙතෙක් වෙලා සිරි නරඹමින් සිටි හෙතෙම තව දුරටත් ඈතට යන්නට විය. කඳු යායට ඔබ්බෙන් කිරිල්ලියකගෙ කෙදිරිල්ලක් දිගින් දිගටම ඇසෙන්නට විය.

Advertisements

Responses

 1. තෙපලූවත් ඔබ නොනිමි ආශාවකින් යුතු මනුසත ගෙන, වටහා ගනු මැනවි අපද මෙහි පැටලී සිටින වග………

 2. එනමුදු ඔබගේ ප්‍රයත්නය අගය කරනු කැමත්තෙමි නිසැකවම……….

 3. රබ්බා එල එල ඔහොම යන්

  මෙකත් නිකන් එකොමත් එක රටක වගේ

 4. “Ohu” hetath, aniddath me kurulu hada passe yanawa. E wagema thawa eka eka widiye mal hamba wenawa. Ewath thalila podi wenakam ohuta lassanata penawa… Ayeth kurulu hadama hoya gena yanawa… habai kawadawath hambenne na…

  Dannawada? ohu me widiyata yanna patan gaththe ada ude neme… eeyeth neme… peredath neme…. eeta godak kalin…. hugak issara….

 5. අදහසත් අපූරුයි, බාසාවත් අපූරුයි!

  පෞද්ගලික අත්දැකීමක්ද?

  • බුදු අම්මෝ නැහැ… හදිසියේ පහල වුනු හිතිවිල්ලක් විතරයි.

   ස්තූතියි ප්‍රතිචාරයට. ඒ වගේම ඔයාගේ සිංග්‍රීසි යෙදුමටත්.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: